Welcome to Similan Hotel!

Contact: 0756 8333 666 | Language

Similan Hotel Zhuhai

Address: No.28,Shuiwan Lu, Gongbei, Zhuhai, Guangdong Province, China  

P.C.519020

Telephone: (86 756) 833 3666

Fax:  (86 756) 866 2333

E-mail: inquiries@similanhotels.com